Nagrada 2013

Nakon analize prijava i prikupljenih dodatnih informacija, Povjerenstvo je donijelo sljedeću odluku:

  1. Nagrada za projekt godine za 2013. godinu dodjeljuje se projektu Humanitarna akcija „Korak u život“, nositelja Rotary Klub Zagreb Kaptol te voditelju projekta prof. dr. sc. Josipu Paladinu

Obrazloženje

Vizija humanitarne akcije „Korak u život“,  Rotary club Zagreb-Kaptol bila je i jest pružanje jednake mogućnosti obrazovanja svima, a misija potaknuti i usmjeravati srednjoškolsku mladež  koja je odrasla bez adekvatne roditeljske skrbi, tj. djecu iz dječjih domova i udomiteljskih obitelji,  na nastavak visokoškolskog obrazovanja.

Projekt 2013-te godine imao je za cilj senzibilizirati hrvatsku javnost, ukazati na probleme djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te prikupiti sredstva za nastavak njihovog školovanja kao najboljeg načina njihove potpune socijalizacije i uključenosti u hrvatsko društvo.

Ono što je bilo temelj uspjeha projekta u 2013-toj godini bilo je kvalitetno upravljanje projektom, od planiranja (postavljanje ciljeva, imenovanje voditelja projekta, osnivanje projektnog tima, definiranje zaduženja i odgovornosti na razini aktivnosti i zadataka), preko kontinuirane uključenosti ključnih dionika u izvođenje (temeljene na  uspostavi partnerstva i dvosmjerne komunikacije s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi), do inovativnog ujedinjavanja projektnih resursa radi medijske i organizacijske sinergije organizacije koncerta sa Zagrebačkom filharmonijom   (koordinacijom svih koji su uključeni u realizaciju tog dijela projekta (RC Zagreb Kaptol, Zagrebačka filharmonija, KD Vatroslav Lisinski, PR i marketinške agencije, Hrvatska televizija (izravni prijenos koncerta) te protokol).

Temeljem navedenoga, Povjerenstvo je donijelo odluku da se projekt Humanitarna akcija „Korak u život“ na čelu s voditeljem projekta prof.dr.sc. Josipom Paladinom, nositelja Rotary club Zagreb-Kaptol nagradi kao Projekt godine PMI Udruge Hrvatska za 2013. godinu.

PoY 2014 Winner

Na PMI forumu 2014 nagradu je od predsjednice PMI Hrvatska Marije Bajice primio g. Igor Tambić, član Rotary kluba Kaptol-Zagreb zadožen za odnose s javnošću.