Nagrada 2014

Nakon analize prijava i prikupljenih dodatnih informacija, Ocjenjivački sud je donio sljedeću odluku:

Nagrada za projekt godine za 2014.  godinu dodjeljuje se projektu „Development of One Stop Shop for Joint Information System of Land Registry and Cadastre and consolidation of land register data“, nositelju projekta Ericsson Nikola Tesla d.d. i voditelju projekta Tihomiru Čukmanu.

Obrazloženje

Glavni cilj ovog projekta bio je potpora jačanju pravne države u Hrvatskoj putem učinkovitije provedbe Zajedničkog informacijskog Sustava (ZIS) zemljišnih knjiga i katastra u skladu s nacionalnom strategijom za IKT „e-Hrvatska“, u službi reforme pravosuđa i međuagencijske suradnje na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Kao ključni rezultat projekta ističe se razvoj“One Stop Shop“ aplikacije koja kao dio ZIS-a predstavlja uspostavu jedinstvene baze podataka katastra i zemljišne knjige te jedinstvenu aplikaciju za vođenje i održavanje navedenih podatka, a što je korisnicima donijelo mnoge koristi, kao što su razina kvalitete i brzina usluge, te brži i jednostavniji uvid u podatke zemljišne knjige i katastra. Ono što je za karanje korisnike najvažnije, građanima se omogućuje da komunicirajući sa samo jednim tijelom javne vlasti završe postupak koji zahtijeva djelovanje nekoliko javnopravnih tijela.

Osim razvoja aplikacije, u sklopu projekta provedena je konsolidacija zemljišnoknjižnih podataka za odabrane zemljišnoknjižne odjele općinskih sudova, te program obuke o upotrebi i održavanju ZIS-a za zaposlenike zemljišnoknjižnih odjela i katastarskih ureda.

Korisnici projekta i glavni dionici su Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa.

Ono što je bilo temelj uspjeha projekta u 2014.-godini bilo je kvalitetno upravljanje projektom, od planiranja (postavljanje ciljeva, imenovanje voditelja projekta, osnivanje projektnog tima, odabir partnera za provedbu projekta, definiranje zaduženja i odgovornosti na razini aktivnosti i zadataka), preko primjene projektne metodologije i kontinuirane uključenosti ključnih dionika u izvođenje, do inovativnog rješavanja izazova na projektu kao što su objedinjavanje podataka više javnih tijela i migracija podataka i sustava uz kontinuirano pružanje usluge. Implementaciju projekta pratile su potrebe za sveobuhvatnim izmjenama pravne regulative. Da bi u praksi zaživjelo elektroničko poslovanje u zemljišnim knjigama, bilo je potrebno provesti intervencije u čitavom nizu propisa relevantnih za elektroničko poslovanje. Dakle ICT sustav se nije razvijao kako bi se podržali postojeći koncepti i načini rada već su funkcionalnosti ICT sustava bile osnova za izmjene sve zakonske regulative. 

Temeljem navedenoga, Ocjenjivački sud je donio odluku da se projekt Development of One Stop Shop for Joint Information System of Land Registry and Cadastre and consolidation of land register data na čelu s voditeljem projekta Tihomirom Čukmanom, nositelja Ericsson Nikola Tesla d.d. nagradi kao Projekt godine PMI Udruge Hrvatska za 2014. godinu.