Program održivog razvoja lokalne zajednice za provedbu projekata za financiranje iz ESI fondova

Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Nositelj projekta: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Korisnici: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 100% po indeksu razvijenosti ispod prosjeka RH.

Ana Markuz, načelnica Sektora za provedbu programa regionalnoga razvoja, prezentira nam program zajednice koji se uspješno provodi zadnjih 5 godina. Mnogo je izazova koje Sektor uspješno rješava, od pojednostvljenja procedura i optimizacije procesa do pružanja pomoći korisnicima u pripremi na zahtjevne procedure za projekte koje će lokalne zajednice prijavljivati na financiranje iz ESI fondova.

Program održivog razvoja lokalne zajednice koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Ovim godišnjim programom, kroz razne aktivnosti, Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini, vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti.

Program je namijenjen upravo onim lokalnim zajednicama koje uz ostvarivanje ciljeva Programa zadovoljavaju ključni uvjet - indeks razvijenosti im ne prelazi 100% prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske.

Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova.

U razdoblju 2012.-2016. godine Ministarstvo je putem Poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata sufinanciralo ukupno 770 manjih infrastrukturnih projekta u ukupnom iznosu od 218,9 milijuna kuna.

Primjer jedne projektne uspješnice iz ovog programa nam prezentira Marina Grčić.