Projekti u kontrolingu – iskustva iz poslovne prakse

Kontroling predstavlja značajnu funkciju menadžmenta koja potpomaže kvalitetno odvijanje upravljačkih procesa u poduzeću. Za dobro upravljanje poslovanjem nužno je da filozofija i koncept kontrolinga prožima cijelu organizacijsku strukturu poduzeća. U praksi to znači da je koncept dobrog upravljanja uspostavljen na vrhu organizacijske piramide i spušten do krajnjeg mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti, što omogućava poduzećima da kroz zajedničke i jasno usmjerene aktivnosti sačuvaju postojeću, a i da stvore novu vrijednost poslovanja.

Implementacija odnosno unaprjeđenje sadržaja, funkcije i procesa kontrolinga, zbog svoje važnosti za upravljanje poslovanjem, ali i brojnih specifičnosti, zahtijeva korištenje projektnog pristupa.

U izlaganju su izdovojeni i prikazani najznačajniji elementi projekta implementacije odnosno unapređenja kontrolinga iz poslovne prakse:

  • CILJ: primjenom kontrolinga „raditi prave stvari“ i „raditi stvari na pravi način“ u poduzeću
  • SREDSTVA: funkcija, sadržaj i procesi kontrolinga
  • PREDUVJETI: s(a)vijest i podrška menadžmenta te kompetencije kontrolera
  • PUT: projekt implementacije odnosno unapređenja kontrolinga
  • REZULTAT: sačuvana/stvorena održiva vrijednost za poduzeće